ระบบท่อไอเสีย

ระบบท่อไอเสีย

| ระบบท่อไอเสียคืออะไร

ระบบท่อไอเสียเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของรถยนต์ด้วยการทำให้ควันที่ปล่อยจากท่อไอเสียเครื่องยนต์สะอาดและช่วยลดเสียงของท่อไอเสีย
นอกจากนี้ ระบบท่อไอเสียยังมีส่วนช่วยให้เครื่องยนต์สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเพียงพอในการทำให้ไอเสียไหลได้อย่างราบรื่น

Yutaka เป็นผู้พัฒนาและผลิตท่อร่วมไอเสีย แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ และตัวเก็บเสียง (Silencer) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบท่อไอเสีย
บริษัทเรายังมีตัวเก็บความร้อน (Heat Collector) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยจัดการความร้อนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยการนำความร้อนจากไอเสียกลับมาใช้ใหม่อีกด้วย

| แผนผังระบบท่อไอเสีย

Exhaust manifold (Collection of exhaust gases) Silencer (Noise reduction) Catalytic converte (Purification of exhaust gases) Heat collector (Heat management)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์