ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
ยังไม่มีตำแหน่งเปิดรับสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่าย(หน้าตรง) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
  5. สำเนาใบขับขี่ 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 1 ฉบับ
  7. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  8. สำเนารับรองการฝึกอบรม(ถ้ามี) 1 ฉบับ
  9. สำเนาผลการตรวจสุขภาพประจำปี 1 เล่ม

** หลักฐานฉบับจริงที่ใช้ในการสมัครงาน ทางบริษัทฯ ขอให้แสดงให้ทางเจ้าหน้าที่ดูเท่านั้น จะไม่เรียกรับ/ยึดไว้

สามารถสมัคร หรือส่งรายละเอียด ได้ที่นี่

บริษัท วายเอส เทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 601 หมู่ 7 สวนนิคมอุตสาหกรรม 304
ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ 0-3721-8708-13 ต่อ 1222 โทรสาร 0-3721-8714
หรือ สมัครได้ที่ ป้อม รปภ. หน้าบริษัท ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 วันจันทร์ – วันศุกร์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์