งานควบคุมคุณภาพ

งานควบคุมคุณภาพ

YS TECH ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันคุณภาพของสินค้า บริษัทเรามีเครื่องมือวัดจำนวนมากในการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ เราส่งเสริมกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย บริษัทผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้าในทุกวันโดยมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าของเรา

QC CNC CMM
QC CNC CMM

เครื่องวัด 3 มิติ/เครื่องวัด 3 มิติแบบมีแขน (พร้อมฟังก์ชันการสแกน)


QC ARM CMM
QC ARM CMM

QC ROUNDESS
QC ROUNDESS

เครื่องวัดความกลม (*สามารถวัดได้ในระดับไมครอน)


QC PERFORMANCE TEST
QC PERFORMANCE TEST

เครื่องทดสอบสมรรถนะ TRQ (*เครื่องทดสอบที่จำลองการทำงานของเครื่องยนต์จริง)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์