มอเตอร์

มอเตอร์

| แกนสเตเตอร์

แกนสเตเตอร์ ผลิตจากแผ่นเหล็กไฟฟ้าจำนวนมาก ประกอบขึ้นรูปในแม่พิมพ์ปั๊ม และยึดด้วยหมุด เมื่อพันขดลวดรอบแกนสเตเตอร์ แกนสเตเตอร์จะกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า และสร้างแรงหมุนในโรเตอร์
Yutaka นำเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ที่พัฒนาขึ้นสูง ซึ่งใช้ในการผลิตคอนเวอร์เตอร์แรงบิดและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปริมาณมาก มาใช้ในการผลิตแกนสเตเตอร์

เทคโนโลยีแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำระดับไมครอน
การออกแบบแม่พิมพ์ การผลิต และเทคโนโลยีเครื่องมือสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอน

เทคโนโลยีการปั๊มความเร็วสูงพิเศษ

เทคโนโลยีการปั๊มที่ใช้แม่พิมพ์น้ำหนักเบาและทนทานสูง ช่วยให้ได้อัตราการรีดวัสดุสูงและความเร็วสูง

เทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่มีคุณภาพสูง

เทคโนโลยีอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การปั๊มจนถึงการบรรจุภัณฑ์ ช่วยให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและเสถียร

| โรเตอร์

ในรถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า มีมอเตอร์สองประเภทที่ใช้งาน หนึ่งสำหรับขับเคลื่อนและอีกหนึ่งสำหรับผลิตไฟฟ้า โดยประเภทของมอเตอร์ที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามระบบไฮบริด โรเตอร์เป็นส่วนสำคัญที่ประกอบเป็นแกนหมุนของมอเตอร์ โรเตอร์ขับเคลื่อนแปลงไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่เป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อเคลื่อนที่ยานพาหนะ ในขณะที่โรเตอร์ผลิตไฟฟ้าส่งกำลังหมุนจากเครื่องยนต์และระหว่างการเบรกแบบ Regenerative ไปยังมอเตอร์ ซึ่งจะแปลงเป็นไฟฟ้า

สายการประกอบที่มีกำลังการผลิตสูง
ทุกขั้นตอนเป็นระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การกลึงจนถึงการวัด
สายการผลิตแบบ Clean Mass-Production
สายการผลิตแบบ Clean Mass-Production นี้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นระหว่างการผลิตคอนเวอร์เตอร์แรงบิด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์