เทคโนโลยีทอร์คคอนเวอร์เตอร์

เทคโนโลยีทอร์คคอนเวอร์เตอร์

| Press

ปัจจุบันบริษัทเรามีเครื่องปั๊มขึ้นรูปทั้งหมด 5 เครื่อง ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นให้การผลิตมีความเสถียรภาพและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพในแต่ละวันโดยอาศัยเทคนิคการขึ้นรูปที่เราสั่งสมมามากกว่า 20 ปี และในปีพ.ศ. 2559 ตั้งแต่บริษัทเรานำเครื่องปั๊มขึ้นรูปแบบชิ้นงานเคลื่อนที่ 3 มิติเข้ามาใช้งาน เราประสบความสำเร็จด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้นและประหยัดต้นทุนมากขึ้น

Description Weight Unit
Transfer Press 600 ton 1 unit
Feed Prees 160 ton 1 unit
Single Action Press 600 ton 1 unit
300 ton 1 unit
110 ton 1 unit

| Transfer Press

| Single Action Press & Single Process Molding

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์