เทคโนโลยีระบบท่อไอเสีย

เทคโนโลยีระบบท่อไอเสีย

| Bender

ปัจจุบันบริษัทเราผลิตชิ้นส่วนท่อหลากหลายประเภท แม้ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ท่อไอเสียสำหรับรถยนต์ แต่บริษัทเรามีความสามารถในการผลิตที่ครบวงจรภายใน ตั้งแต่กระบวนการดัดงอ การขยาย การตัดท่อไปจนถึงการเชื่อม
ทั้งนี้ เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น บริษัทเรายังมุ่งเน้นระบบการดำเนินงานและการถ่ายโอนระหว่างกระบวนการในไลน์ผลิตที่เป็นระบบอัตโนมัติอีกด้วย

| Laser Beam Welding M/C (Kyoritsu)

Robot 1R/B+2Positioner 1 Axis Laser welding (LW) เป็นเทคนิคในการเชื่อมโลหะโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ การเชื่อมทำได้โดยการให้ความร้อนตรงบริเวณที่กำหนดและใช้แรงดัน เป็นวิธีการเชื่อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเหล็กกล้าที่มีความบาง มีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อการสึกกร่อน

| Stay Welding & Brkt Welding (Robot 20)

Robot 1R/B+2 Positioner 2 Axis 6 Axis Articulated Arc Welding Robot เป็นการเชื่อมด้วยความเร็วสูงและเกิดสะเก็ดการเชื่อมน้อยลงเป็นพิเศษสำหรับระบบเชื่อม TAWERS ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติซึ่งมีช่วงกระแสไฟฟ้าที่กว้างขึ้น ลดการสร้างสะเก็ดการเชื่อมให้เหลือน้อยที่สุดแม้ในการเชื่อมด้วยการกดที่ระยะสูงชัน / มุมหัวเชื่อมทดลอง การเชื่อมคุณภาพสูงของวัสดุที่มีความบางซึ่งเจาะทะลุได้ดีเป็นพิเศษ การเชื่อม CO2 คุณภาพสูง มีการเกิดสะเก็ดการเชื่อมน้อยลง 98% ที่ 200 A ลดสะเก็ดการเชื่อม 99% โดยการเชื่อม MAG ที่ 250 A

| FR SUB COMP WELD (Robot 21)

Robot 1R/B+1Positioner 1 Axis 6 Axis Articulated Arc Welding Robot เป็นการเชื่อมด้วยความเร็วสูงและเกิดสะเก็ดการเชื่อมน้อยลงเป็นพิเศษสำหรับระบบเชื่อม TAWERS ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติซึ่งมีช่วงกระแสไฟฟ้าที่กว้างขึ้น ลดการสร้างสะเก็ดการเชื่อมให้เหลือน้อยที่สุดแม้ในการเชื่อมด้วยการกดที่ระยะสูงชัน /มุมหัวเชื่อมทดลอง การเชื่อมคุณภาพสูงของวัสดุ ที่มีความบางซึ่งเจาะทะลุได้ดีเป็นพิเศษการเชื่อม CO2 คุณภาพสูง มีการเกิดสะเก็ดการเชื่อมน้อยลง 98% ที่ 200 A ลดสะเก็ดการเชื่อม 99% โดยการเชื่อม MAG ที่ 250 A

| SLNCR + STAY ASSY WELD (Robot 22)

Robot 1R/B+1Positioner  1 Axis 6 Axis Articulated Arc Welding Robot เป็นการเชื่อมด้วยความเร็วสูงและ เกิดสะเก็ดการเชื่อมน้อยลงเป็นพิเศษสำหรับระบบเชื่อม TAWERS ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติซึ่งมีช่วงกระแสไฟฟ้าที่กว้างขึ้น ลดการสร้างสะเก็ดการเชื่อมให้เหลือน้อยที่สุดแม้ในการเชื่อมด้วยการกดที่ระยะสูงชัน / มุมหัวเชื่อมทดลอง  การเชื่อมคุณภาพสูงของวัสดุที่มีความบางซึ่งเจาะทะลุได้ดีเป็นพิเศษ การเชื่อม CO2 คุณภาพสูง มีการเกิดสะเก็ดการเชื่อมน้อยลง 98% ที่ 200 A ลดสะเก็ดการเชื่อม 99% โดยการเชื่อม MAG ที่ 250 A

| MAIN COMP ASSY WELD (Robot 23)

Robot 2R/B+1Positioner  1 Axis 6 Axis Articulated Arc Welding Robot เป็นการเชื่อมด้วยความเร็วสูงและ เกิดสะเก็ดการเชื่อมน้อยลงเป็นพิเศษสำหรับระบบเชื่อม TAWERS ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติซึ่งมีช่วงกระแสไฟฟ้าที่กว้างขึ้น ลดการสร้างสะเก็ดการเชื่อมให้เหลือน้อยที่สุดแม้ในการเชื่อมด้วยการกดที่ระยะสูงชัน /มุมหัวเชื่อมทดลอง การเชื่อมคุณภาพสูงของวัสดุที่มีความบางซึ่งเจาะทะลุได้ดีเป็นพิเศษ การเชื่อม CO2 คุณภาพสูง มีการเกิดสะเก็ดการเชื่อมน้อยลง 98% ที่ 200 A ลดสะเก็ดการเชื่อม 99% โดยการเชื่อม MAG ที่ 250 A

| การทดสอบการรั่วไหลของน้ำและการตรวจสอบการรั่วไหลของแรงดันอากาศ

ระบบตรวจจับน้ำรั่วเป็นระบบที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมเพื่อหาการรั่วไหลของน้ำหรือการรั่วไหลผ่านหัววัดหรือสายตรวจจับที่อาจไม่มีใครสังเกตเห็น โดยทั่วไปแล้วจะเปิดใช้งานสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งเตือนทีมวิศวกรรมเกี่ยวกับปัญหาและเพื่อให้พวกเขาตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

| Catalyst

Caning Machine ทำหน้าที่ประกอบ  Catalytic ตัวกรองไอเสีย แบบอัตโนมัต

การประกอบ Case เข้ากับ Catalytic ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย

กระบวนการตรวจสอบชิ้นงานที่เข้มข้น สามารถมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิต

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์